Nino Qasoshvili Designs

Nino Qasoshvili Designs


ამ კოლექციაში მოცემული დიზაინები შექმნილია ნინო ქასოშვილის მიერ. ნინო ქასოშვილი გახლავთ ქართველი დიზაინერი, რომელიც აშშ-ში მოღვაწეობს. შეიძინე ქართული, მხარი დაუჭირე ქართულ წამოწყებას და გააძლიერე ქართული ბიზნესი.

Listed designs are created by Georgian designer Nino Qasoshvili. Nino is living and working in the USA. Buy Georgian, Support Georgian start-up and empower Georgian Business.